ELMIAMÄSSAN

Mässan för det mobila livet äger i år rum 11 - 15 september 2019


Informationsmöte äger rum

Lördag 14 september kl: 14,00 i sal 12 konferensdelen.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. godkännande av dagordning
  3. presentation av styrelseledamöter
  4. rapporter
  5. ekonomisk rapport
  6. årsmöte 2019 och 2020
  7. presentation av regionernas kommande verksamhet
  8. club Nytt
  9. övriga frågor
  10. avslutning


Vid frågor kontakta ordförande Benny Pettersson Club Solifer Sweden styrelse 0705-41 66 34