ELMIAMÄSSAN

Mässan för det mobila livet äger i år rum 9 - 13 september 2020


Informationsmöte äger rum

Lördag 12 september kl: 14,00 i sal 12 konferensdelen.

        Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. godkännande av dagordning
  3. presentation av styrelseledamöter
  4. rapporter
  5. ekonomisk rapport
  6. årsmöte 2020 och 2021
  7. presentation av regionernas kommande verksamhet
  8. Club Nytt / Hemsidan
  9. övriga frågor
  10. avslutning


Vid frågor kontakta ordförande Benny Pettersson Club Solifer Sweden styrelse 0705-41 66 34