Protokoll finns att få ta del av via kansliet.
Skicka en förfrågan via fliken kontakt.