Regionen är upplöst enligt beslut på årsmötet 2022.
Ni är välkomna på övriga regioners.