Styrelsen reserverar
sig för Corona läget
och kommer att följa f
olkhälsomyndigheternas
rekommendationer


Mälardalens rally 2022
Rallyt kommer att anordnas på södra sidan av Stockholm under helgen 19-21 augusti 2022.
Arrangör: Ulla & Nils-Erik samt Gun & Jan-E
Anmälan till Gun 070-746 31 35

Ärtsoppeträffen i Grisslehamn 2022
äger rum 23-25 september 2022
Ärtsoppa fredag kväll
Anmälan till Anders Hultgren tel: 070-589 99 56

Ni som vill åka båten till åland på lördagen, bokar resan och ev måltider själva.
www.ekerolinjen.se   tel:0175-258 00