Styrelsen reserverar
sig för Corona läget
och kommer att följa f
olkhälsomyndigheternas
rekommendationer

Inga mer träffar planerade för 2022, återkommer om 2023