Styrelsen reserverar
sig för Corona läget
och kommer att följa f
olkhälsomyndigheternas
rekommendationer


Mälardalens rally 2022
Rallyt kommer att anordnas på södra sidan av Stockholm. Mer information i nästa nummer av ClubNytt

Ärtsoppeträffen i Grisslehamn 2022 äger rum 23-25 september. Mer information kommer.