Klubben är riksomfattande ideell och allmännyttig sammanslutning av ägare till Solifer husvagnar och husbilar. 

Klubben bildades vid en träff på husvagnsmässan Elmia september 1984. klubben arrangerar dels sitt årsmöte under försommaren och en höstträff i anslutning till den årliga husvagns och husbils mässan på Elmia. 

Respektive region arrangerar ett flertal träffar vilka är öppna för alla medlemmar oavsett regiontillhörighet.

clubsolifer@gmail.com

Ordförande 

Benny Petttersson O4310

 070-541 66 34

bennyp@telia.com

Vice ordförande

Ulrika Gauffin O4119
070-932 07 77
husmusen20@hotmail.com

Sekreterare

Lars Hillerström B4217
070-574 25 28
lars@hillerstrom.net

Kassör

Birgitta Hillerström B4217

070-600 74 92

birgitta@hillerstrom.net

Ledamot

Jessica Breifors P4308
070-739 66 69
kjellojessica@live.se

Suppleanter

Anette Borg O2063

Lars Andersson B2894

Revisorer

NilsErik Eriksson B100

Ove Ohlsson B1124