I år är Soliferbyn i minskad format endast 26platser är sålda.

Anmälan till Soliferbyn

epost clubsolifer@gmail.com eller ring kansliet 070-510 28 77

Anmälan är BINDANDE. Ingen el att tillgå.