Region Väst

Kontaktfamilj

Jessica Breifors & Kjell Karlsson O4308

Region Öst 

Upplöst enligt årsmötesbeslut 2022.

Hör av er till kansliet eller annan region vid frågor

Region Mälardalen

Anders Hultgren

070-589 99 56

Region Mitt

Stefan Elsberg . Idkerberget W4293
070-558 29 50

Region Syd kontaktfamilj

Upplöst enligt årsmötesbeslut 2022. 

  Hör av till kansliet eller annan region vid frågor.