Under region väst årsmöte togs beslut om att avveckla region väst styrelse och ha en kontaktfamilj

Detta grundar sig tyvärr i att på minskande medlemsantal och intresse i regionen.

Vid frågor kontakta ordförandeAnnars är i dagsläget inga planerade träffar inbokade.